COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

41 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại George Washington University

usa

2301

69

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Education (Ed.D.) in Educational Leadership and Administration

3 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 48 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Education (Ed.D.) in Special Education

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Education in Curriculum and Instruction

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 66 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Education in Education Policy

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - A MINIMUM OF 54 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Education in Higher Education Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 53 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Education Specialist (Ed.S.) in Curriculum and Instruction

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 30 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Education Specialist (Ed.S.) in Educational Leadership and Administration

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Autism Spectrum Disorders

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in Design and Assessment of Adult Learning

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Graduate Certificate in E-Learning

7 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 18 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Education and Human Development - Assessment, Testing, and Measurement in ...

4 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 24 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Education and Human Development in Special Education for Culturally and L ...

2 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 18 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,269,750 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập năm 1821, trường được quốc tế công nhận và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

  • Giảng dạy hơn 28.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia
  • 6 tháng sau tốt nghiệp 90% có việc làm hoặc học tiếp
  • 12.000 cơ hội thực tập cho sinh viên
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu lớn với 290.000 thành viên