COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

93 khóa học Y tế và sức khỏe tại George Washington University

usa

1694

40

XẾP HẠNG THE TIMES 187

Khóa học tiếng Anh

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

17 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 15 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Cognitive Neuroscience

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$56,845.00 (1,308,884,548 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$56,845.00 (1,308,884,548 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Speech and Hearing Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$56,845.00 (1,308,884,548 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

BA in Women's, Gender and Sexuality Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$56,845.00 (1,308,884,548 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science (BS) in Nutrition Science

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$56,845.00 (1,308,884,548 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Biomedical Informatics

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,450.00 (424,820,475 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Clinical Management and Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$56,845.00 (1,308,884,548 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Clinical Operations and Healthcare Management

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,450.00 (424,820,475 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Clinical Research Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,450.00 (424,820,475 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Global Leadership in Disaster

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$18,450.00 (424,820,475 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Leadership for Emergency Action and Disaster Response

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2021

US$56,845.00 (1,308,884,548 đ) một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường George Washington University

Thành lập năm 1821, trường được quốc tế công nhận và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

  • Giảng dạy hơn 27.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia
  • Chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp ấn tượng
  • 12.000 cơ hội thực tập cho sinh viên
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu lớn với 290.000 thành viên