93 khóa học Y tế và sức khỏe tại George Washington University

usa

2229

70

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Khóa học tiếng Anh

BA in Cognitive Neuroscience

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,321,390,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Speech and Hearing Sciences

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,321,390,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Women's, Gender and Sexuality Studies

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,321,390,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science (BS) in Nutrition Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,321,390,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Health Sciences - Biomedical Informatics

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,450.00 (428,879,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Clinical Management and Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,321,390,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Health Sciences - Clinical Operations and Healthcare Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,450.00 (428,879,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Clinical Research Administration

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,450.00 (428,879,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Health Sciences - Global Leadership in Disaster

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,450.00 (428,879,475 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BS/MPH in Public Health

Bằng đại học

Toàn thời gian - PUBLIC HEALTH CORE: 30 CREDITS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,321,390,448 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Medicine

8 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (738,509,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Nursing Practice (DNP)

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - POST-MASTERS DNP PROGRAM OPTIONS SPAN 2 YEARS (FULL-TIME). POST-BSN TO DNP PROGRAM OPTIONS SPAN 4 YEARS (FULL-TIME)

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (738,509,535 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập năm 1821, trường được quốc tế công nhận và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

  • Giảng dạy hơn 28.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia
  • 6 tháng sau tốt nghiệp 90% có việc làm hoặc học tiếp
  • 12.000 cơ hội thực tập cho sinh viên
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu lớn với 290.000 thành viên