14 khóa học Nghệ thuật tại George Washington University

usa

2409

69

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Khóa học tiếng Anh

B.A. in Art History

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,318,917,690 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA with a Dual Major in Art History and Fine Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,318,917,690 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Middle East Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,318,917,690 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,318,917,690 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts in Fine Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,318,917,690 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts in Fine Art Photography

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,318,917,690 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Jewish Cultural Arts

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (737,127,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Decorative Arts and Design History

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 42 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (737,127,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts (MA) in Asian Studies

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (737,127,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Arts in Art History

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (737,127,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Fine Arts

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (737,127,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Fine Arts (M.F.A.) in Interior Architecture

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (737,127,540 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập năm 1821, trường được quốc tế công nhận và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

  • Giảng dạy hơn 28.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia
  • 6 tháng sau tốt nghiệp 90% có việc làm hoặc học tiếp
  • 12.000 cơ hội thực tập cho sinh viên
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu lớn với 290.000 thành viên