4 khóa học Kế toán tại George Washington University

usa

2418

69

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Accountancy

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,317,667,100 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificates in Budget and Public Finance

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 CREDITS (FOUR COURSES)

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,428,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Accountancy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,428,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (736,428,600 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập năm 1821, trường được quốc tế công nhận và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

  • Giảng dạy hơn 28.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia
  • 6 tháng sau tốt nghiệp 90% có việc làm hoặc học tiếp
  • 12.000 cơ hội thực tập cho sinh viên
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu lớn với 290.000 thành viên