8 khóa học Hóa học tại George Washington University

usa

2158

62

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Khóa học tiếng Anh

BA/BS in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,320,878,843 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 72 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (738,223,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Forensic Science in Forensic Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 37 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (738,223,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Forensic Sciences in Forensic Molecular Biology

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 37 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (738,223,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science (MS) in Bioinformatics and Molecular Biochemistry

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (738,223,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Health Sciences (M.S.H.S.) in Molecular Diagnostic Science

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 35 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (738,223,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MS in Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - THESIS - 30 CREDIT HOURS; NON THESIS - 36 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (738,223,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MS in Environmental and Green Chemistry

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (738,223,605 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập năm 1821, trường được quốc tế công nhận và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

  • Giảng dạy hơn 28.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia
  • 6 tháng sau tốt nghiệp 90% có việc làm hoặc học tiếp
  • 12.000 cơ hội thực tập cho sinh viên
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu lớn với 290.000 thành viên