53 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại George Washington University

null

2243

69

XẾP HẠNG THE TIMES 198

Khóa học tiếng Anh

BA in Organizational Sciences

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,343,389,463 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Accountancy

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,343,389,463 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Business Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,343,389,463 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Finance

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,343,389,463 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Health Sciences - Clinical Management and Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$56,845.00 (1,343,389,463 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Health Sciences - Clinical Operations and Healthcare Management

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$18,450.00 (436,019,625 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Business Administration

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (750,804,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Global MBA - Master of Business Administration

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (750,804,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Business Analytics

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (750,804,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Business Foundations

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (750,804,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Climate Change Management and Policy

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 18 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (750,804,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Digital Marketing and Communications

14 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 31 Tháng Tám 2020

US$31,770.00 (750,804,525 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Thành lập năm 1821, trường được quốc tế công nhận và nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

  • Giảng dạy hơn 28.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia
  • 6 tháng sau tốt nghiệp 90% có việc làm hoặc học tiếp
  • 12.000 cơ hội thực tập cho sinh viên
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu lớn với 290.000 thành viên