24 khóa học Y tế và sức khỏe tại Florida Institute of Technology

usa

1199

16

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Associate of Arts in Accounting

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$16,320.00 (379,252,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate of Arts in Applied Psychology

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 2 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,555.00 (361,474,868 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate of Arts in Business Administration

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$16,320.00 (379,252,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

BA in Applied Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 121

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,427.50 (358,511,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Accounting

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,427.50 (358,511,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Applied Behavior Analysis

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$38,020.00 (883,527,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Applied Psychology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 4 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,427.50 (358,511,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Business Administration - Computer Information Systems

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 121

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,427.50 (358,511,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Business Administration - Healthcare Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 121

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,427.50 (358,511,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Business Administration - Management

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 121

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,427.50 (358,511,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Business Administration - Marketing

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 121

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,427.50 (358,511,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Forensic Psychology

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$38,020.00 (883,527,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện Công nghệ Florida là cơ sở giáo dục uy tín quốc tế có chương trình đa dạng, được giảng dạy bởi các giảng viên đầu ngành.

  • Cộng đồng sinh viên đa dạng nhất Hoa Kỳ
  • Nổi tiếng vượt bậc với trong đào tạo STEM
  • Mang lại cho học viên nhiều cơ hội học bổng
  • Tọa lạc tại điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Florida