40 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Florida Institute of Technology

usa

1199

16

XẾP HẠNG THE TIMES 801

A.A. in Air Traffic Control

69 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$38,020.00 (883,527,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Associate of Arts in Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$16,320.00 (379,252,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Associate of Arts in Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 67

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$17,085.00 (397,029,773 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Business Administration - Accounting

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 121 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Human Resources Management

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 121

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,427.50 (358,511,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Arts in Management

Bằng đại học

Trực tuyến/Từ xa - 121

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Ba 2020

US$15,427.50 (358,511,959 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Bachelor of Science in Accounting

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$38,020.00 (883,527,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Business Administration

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$38,020.00 (883,527,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Business Administration - Entrepreneurship

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$38,020.00 (883,527,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Business Administration - Global Management and Finance

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$38,020.00 (883,527,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Business Administration - Information Technology Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$38,020.00 (883,527,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Business Administration - Leadership and Social Responsibility

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

US$38,020.00 (883,527,770 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện Công nghệ Florida là cơ sở giáo dục uy tín quốc tế có chương trình đa dạng, được giảng dạy bởi các giảng viên đầu ngành.

  • Cộng đồng sinh viên đa dạng nhất Hoa Kỳ
  • Nổi tiếng vượt bậc với trong đào tạo STEM
  • Mang lại cho học viên nhiều cơ hội học bổng
  • Tọa lạc tại điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Florida