8 khóa học Khoa học Môi trường tại Florida Institute of Technology

usa

1263

22

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Bachelor of Science in Business and Environmental Studies

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$38,020.00 (887,215,710 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Environmental Science

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$41,720.00 (973,557,060 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Marine Conservation

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

US$41,720.00 (973,557,060 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Science

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - MINIMUM OF 48 CREDIT HOURS BEYOND THE MASTER'S DEGREE

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Conservation Technology

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Environmental and Informal Science Education

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Environmental Resource Management

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Environmental Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 17 Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Học viện Công nghệ Florida là cơ sở giáo dục uy tín quốc tế có chương trình đa dạng, được giảng dạy bởi các giảng viên đầu ngành.

  • Cộng đồng sinh viên đa dạng nhất Hoa Kỳ
  • Nổi tiếng vượt bậc với trong đào tạo STEM
  • Mang lại cho học viên nhiều cơ hội học bổng
  • Tọa lạc tại điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất Florida