Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

200 khóa học tại Florida Institute of Technology

usa

1274

15

XẾP HẠNG THE TIMES 801

AA in Accounting

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

US$16,320.00 (408,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Applied Psychology

12 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

US$15,555.00 (388,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Aviation Management

11 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

US$15,555.00 (388,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Business Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

US$16,320.00 (408,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Healthcare Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

US$16,320.00 (408,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$16,320.00 (408,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Marketing

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 67 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

24 August 2022

US$17,085.00 (427,125,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting and Financial Forensics, M.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$26,880.00 (672,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, B.S.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$39,360.00 (984,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acquisition and Contract Management Graduate Certificate

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$13,440.00 (336,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Acquisition and Contract Management, M.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$29,568.00 (739,200,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Aeronautical Science - Flight, A.S.

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 22 Tháng Tám 2022

US$39,360.00 (984,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Florida Institute of Technology

Học viện Công nghệ Florida là cơ sở giáo dục uy tín quốc tế có chương trình đa dạng, được giảng dạy bởi các giảng viên đầu ngành.

  • Có một trong những cộng đồng sinh viên quốc tế nhất Hoa Kỳ
  • Nổi tiếng vượt bậc với trong đào tạo STEM
  • Mang lại cho học viên nhiều cơ hội học bổng
  • Tọa lạc tại Melbourne nắng ấm, Florida

Tư vấn du học