COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

211 khóa học tại Florida Institute of Technology

usa

910

12

XẾP HẠNG THE TIMES 801

AA in Accounting

3 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 25 Tháng Mười 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

25 August 2021, 20 October 2021

US$16,320.00 (375,686,400 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Applied Psychology

15 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 25 Tháng Mười 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

25 August 2021, 20 October 2021

US$15,555.00 (358,076,100 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Aviation Management

6 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 25 Tháng Mười 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

25 August 2021, 20 October 2021

US$15,555.00 (358,076,100 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Business Administration

4 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 25 Tháng Mười 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

25 August 2021, 20 October 2021

US$16,320.00 (375,686,400 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Healthcare Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 25 Tháng Mười 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

25 August 2021, 20 October 2021

US$16,320.00 (375,686,400 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Liberal Arts

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 25 Tháng Mười 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

25 August 2021, 20 October 2021

US$15,555.00 (358,076,100 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 25 Tháng Mười 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

25 August 2021, 20 October 2021

US$16,320.00 (375,686,400 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 67 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 30 Tháng Tám 2021, 25 Tháng Mười 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

25 August 2021, 20 October 2021

US$17,085.00 (393,296,700 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting and Financial Forensics, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

14 October 2021

US$18,000.00 (414,360,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Accounting, B.S.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

US$38,590.00 (888,341,800 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Acquisition and Contract Management Graduate Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

14 October 2021

US$11,655.00 (268,298,100 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Acquisition and Contract Management, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Tám 2021, 10 Tháng Một 2022

Hạn nộp đơn

14 October 2021

US$19,800.00 (455,796,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Trực tuyến

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Florida Institute of Technology

Học viện Công nghệ Florida là cơ sở giáo dục uy tín quốc tế có chương trình đa dạng, được giảng dạy bởi các giảng viên đầu ngành.

  • Có một trong những cộng đồng sinh viên quốc tế nhất Hoa Kỳ
  • Nổi tiếng vượt bậc với trong đào tạo STEM
  • Mang lại cho học viên nhiều cơ hội học bổng
  • Tọa lạc tại Melbourne nắng ấm, Florida