211 khóa học tại Florida Institute of Technology

usa

1246

14

XẾP HẠNG THE TIMES 801

AA in Accounting

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám, Tháng Mười 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August, October 2022

US$16,320.00 (408,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Applied Psychology

17 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám, Tháng Mười 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August, October 2022

US$15,555.00 (388,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Aviation Management

8 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám, Tháng Mười 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August, October 2022

US$15,555.00 (388,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Business Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám, Tháng Mười 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August, October 2022

US$16,320.00 (408,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Healthcare Management

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám, Tháng Mười 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August, October 2022

US$16,320.00 (408,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Liberal Arts

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 61 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám, Tháng Mười 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August, October 2022

US$15,555.00 (388,875,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Management

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 64 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám, Tháng Mười 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August, October 2022

US$16,320.00 (408,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

AA in Marketing

1 LƯỢT XEM

Bằng cao đẳng hoặc dự bị đại học

Trực tuyến/Từ xa - 67 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám, Tháng Mười 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến August, October 2022

US$17,085.00 (427,125,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Accounting and Financial Forensics, M.S.

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, October 2022

US$18,000.00 (450,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting, B.S.

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

US$38,590.00 (964,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acquisition and Contract Management Graduate Certificate

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, October 2022

US$11,655.00 (291,375,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

Acquisition and Contract Management, M.S.

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 33 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2022

Hạn nộp đơn

Dự kiến June, October 2022

US$19,800.00 (495,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Florida Institute of Technology

Học viện Công nghệ Florida là cơ sở giáo dục uy tín quốc tế có chương trình đa dạng, được giảng dạy bởi các giảng viên đầu ngành.

  • Có một trong những cộng đồng sinh viên quốc tế nhất Hoa Kỳ
  • Nổi tiếng vượt bậc với trong đào tạo STEM
  • Mang lại cho học viên nhiều cơ hội học bổng
  • Tọa lạc tại Melbourne nắng ấm, Florida

Tư vấn du học