COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

4 khóa học Giáo dục trẻ em tại DePaul University

usa

1519

32

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Early Childhood Education

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (939,769,425 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctor of Education (EdD) in Early Childhood Education

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 88

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA in Early Childhood Education

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 64 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

MEd in Early Childhood Education

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 60 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

91 phần trăm sinh viên cử nhân của DePaul bước vào thế giới công sở chuyên nghiệp hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Hai khu học xá đặt tại Chicago, Illinois
  • Tỉ lệ sinh viên/giáo viên là 15:1
  • Thuộc nhóm Best Value Colleges trên cả nước (Forbes)
  • Hơn 350 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên