4 khóa học Du lịch và Dịch vụ Nhà hàng, Khách sạn tại DePaul University

usa

2614

30

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Science in Business - Hospitality Leadership

20 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2020, 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,601.00 (965,496,809 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Certificate in Sustainable Urban Food Systems

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2020, 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Hospitality Leadership and Operational Performance

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2020, 28 Tháng Ba 2020, 15 Tháng Sáu 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration in Hospitality Leadership

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 48 - 72 HOURS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học DePaul đã được xếp thứ 120 bởi U.S News & World Report, 2018.

  • Xếp hạng 78 với các chương trình kinh doanh hệ cử nhân
  • #79 về giá trị đầu tư tốt nhất - U.S. News & World Report
  • Xếp hạng 22 với chương trình khởi nghiệp kinh doanh hệ cử nhân
  • Hạng 14 ngành hoạt hình tại Hoa Kỳ - Animation Career Review