9 khóa học Âm nhạc tại DePaul University

usa

2337

27

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in Music

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 ​

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Sound Design

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 195 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Music Performance

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Performing Arts Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Composition

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Jazz Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Music in Music Performance

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Composition

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Music in Jazz Studies

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

92 phần trăm sinh viên cử nhân của DePaul bước vào thế giới công sở chuyên nghiệp hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Hai khu học xá đặt tại Chicago, Illinois
  • Tỉ lệ sinh viên/giáo viên là 15:1
  • Thuộc nhóm Best Value Colleges trên cả nước (Forbes)
  • Hơn 350 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên