21 khóa học Nghệ thuật tại DePaul University

usa

2320

27

Khóa học tiếng Anh

BA in Animation

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,601.00 (966,744,839 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in Art, Media, and Design

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (942,344,414 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

BA in History of Art and Architecture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (942,344,414 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (942,344,414 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in History of Art and Architecture / Juris Doctor

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (942,344,414 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts in Secondary Education Visual Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (942,344,414 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Acting

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 213 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Comedy Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Costume Technology

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 221 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Dramaturgy / Criticism

Bằng đại học

Toàn thời gian - 198 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Lighting Design

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Playwriting

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 210 giờ

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (971,694,639 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

92 phần trăm sinh viên cử nhân của DePaul bước vào thế giới công sở chuyên nghiệp hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Hai khu học xá đặt tại Chicago, Illinois
  • Tỉ lệ sinh viên/giáo viên là 15:1
  • Thuộc nhóm Best Value Colleges trên cả nước (Forbes)
  • Hơn 350 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên