40 khóa học Nghệ thuật Sáng tạo và Thiết kế tại DePaul University

usa

2012

30

Khóa học tiếng Anh

BA in Animation

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$41,601.00 (970,780,136 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in Art, Media, and Design

15 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (946,277,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

BA in History of Art and Architecture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (946,277,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (946,277,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in History of Art and Architecture / Juris Doctor

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (946,277,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Music

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 ​

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (975,750,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in Secondary Education Visual Art

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (946,277,861 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Comedy Arts

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (975,750,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Costume Design and Costume Technology

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 260 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (975,750,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Costume Technology

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 221 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (975,750,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Dramaturgy / Criticism

Bằng đại học

Toàn thời gian - 198 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (975,750,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Lighting Design

8 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (975,750,597 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

92 phần trăm sinh viên cử nhân của DePaul bước vào thế giới công sở chuyên nghiệp hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Hai khu học xá đặt tại Chicago, Illinois
  • Tỉ lệ sinh viên/giáo viên là 15:1
  • Thuộc nhóm Best Value Colleges trên cả nước (Forbes)
  • Hơn 350 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên