6 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại DePaul University

usa

1944

30

Khóa học tiếng Anh

MBA - Master of Business Administration in Real Estate Finance and Investment

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 48 - 72 HOURS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MBA - Master of Business Administration in Strategy, Execution and Valuation

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 48 - 72 HOURS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts in History of Art and Architecture / Juris Doctor

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (944,088,107 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Science in Business - Real Estate

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$41,601.00 (968,533,682 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Real Estate

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ

Ngày bắt đầu - 15 Tháng Sáu 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Metropolitan Planning and Development Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

92 phần trăm sinh viên cử nhân của DePaul bước vào thế giới công sở chuyên nghiệp hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Hai khu học xá đặt tại Chicago, Illinois
  • Tỉ lệ sinh viên/giáo viên là 15:1
  • Thuộc nhóm Best Value Colleges trên cả nước (Forbes)
  • Hơn 350 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên