7 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại DePaul University

usa

2888

32

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts in History of Art and Architecture / Juris Doctor

Bằng đại học

Toàn thời gian - 6 năm

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2020, 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$40,551.00 (941,646,936 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Lighting Design

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2020, 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,814.00 (970,975,438 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Science in Business - Real Estate

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 192 giờ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2020, 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

US$41,601.00 (966,029,301 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Science in Real Estate

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2020, 28 Tháng Ba 2020, 15 Tháng Sáu 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration in Real Estate Finance and Investment

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 48 - 72 HOURS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

MBA - Master of Business Administration in Strategy, Execution and Valuation

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh

Toàn thời gian - 48 - 72 HOURS

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Metropolitan Planning and Development Certificate

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - nhiều lựa chọn

Ngày bắt đầu - 4 Tháng Một 2020, 28 Tháng Ba 2020, 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học DePaul đã được xếp thứ 120 bởi U.S News & World Report, 2018.

  • Xếp hạng 78 với các chương trình kinh doanh hệ cử nhân
  • #79 về giá trị đầu tư tốt nhất - U.S. News & World Report
  • Xếp hạng 22 với chương trình khởi nghiệp kinh doanh hệ cử nhân
  • Hạng 14 ngành hoạt hình tại Hoa Kỳ - Animation Career Review