2 khóa học Kiểm Toán tại DePaul University

usa

1739

31

Khóa học tiếng Anh

BSB in Accountancy / Master of Science in Audit and Advisory Services (MSAA)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

US$41,601.00 (965,226,402 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Audit and Advisory Services (MSAA)

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 48 giờ

Ngày bắt đầu - 9 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

92 phần trăm sinh viên cử nhân của DePaul bước vào thế giới công sở chuyên nghiệp hoặc học lên cao trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp.

  • Hai khu học xá đặt tại Chicago, Illinois
  • Tỉ lệ sinh viên/giáo viên là 15:1
  • Thuộc nhóm Best Value Colleges trên cả nước (Forbes)
  • Hơn 350 câu lạc bộ và tổ chức sinh viên