Thông tin về Cookies

Cookies giúp bạn dùng website hiệu quả hơn và nhận thông tin phù hợp. Khi cho phép tất cả, bạn đồng ý với cách dùng Cookies được nêu trong trang Thông tin về Cookies. Bạn có thể thay đổi lựa chọn này bất kỳ lúc nào.

32 khóa học tại Clark University

usa

580

4

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry and Molecular Biology

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

US$9,990.00 (249,750,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Geography

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 10

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

4 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Graduate Pathway Program

6 LƯỢT XEM

Dự bị Thạc sỹ

Toàn thời gian - 1 học kỳ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

M.S. in Business Analytics

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 11

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Trực tuyến

M.S. in Environmental Science and Policy

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 10

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

M.S. in Geographic Information Science

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 4 học kỳ

Ngày bắt đầu - 29 Tháng Tám 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Clark University

“Đại học Clark chào đón sinh viên từ mọi tầng lớp xã hội, có quan điểm khác biệt và mong muốn đầu tư cho giáo dục và thành công trong sự nghiệp.

  • Các chương trình quốc tế học ở Mỹ và trực tuyến
  • Học xá chính toạ lạc ở Worcester, Massachusetts
  • Tỉ lệ sinh viên/giảng viên 10:1
  • Có học bổng khen thưởng

Tư vấn du học