1 khóa học Kiểm Toán tại Bowling Green State University

usa

357

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Science in Business Administration - Information Systems Auditing and Control Special ...

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - MINIMUM OF 122 SEMESTER HOURS OF CREDIT

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$17,084.40 (396,392,249 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH