3 khóa học Ngôn ngữ học tại Ball State University

usa

607

12

Khóa học tiếng Anh

Doctor of Philosophy (PhD) in English - Concentration in Applied Linguistics

5 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 90 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (478,904,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Linguistics

7 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (478,904,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) and Linguistics

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 36 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (478,904,265 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường được Princeton Review công nhận là một trong những cơ sở đào tạo tốt nhất vùng Trung Tây 15 năm liên tục.

  • 250 chương trình học bậc đại học, cao học và chuyên nghiệp
  • Cơ sở vật chất học tập đạt chuẩn trong ngành
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu với hơn 200.000 thành viên
  • Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 16:1