COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

7 khóa học Quản lý tại Ball State University

usa

817

20

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts or Bachelor of Science - Business Analytics Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$25,126.00 (582,357,865 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bachelor of Arts or Bachelor of Science - Risk Management and Insurance Major

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$25,126.00 (582,357,865 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Doctorate of Education (EdD) in Educational Administration and Supervision

2 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Trực tuyến/Từ xa - MINIMUM OF 90 SEMESTER HOURS

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

US$20,898.00 (484,363,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Curriculum Development and Leadership

1 LƯỢT XEM

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Elementary Mathematics Leadership

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021, 17 Tháng Năm 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Identity and Leadership Development for Counselors

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 12 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Corporate Communications

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 11 Tháng Một 2021

US$20,898.00 (484,363,395 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường được Princeton Review công nhận là một trong những cơ sở đào tạo tốt nhất vùng Trung Tây 15 năm liên tục.

  • 250 chương trình học bậc đại học, cao học và chuyên nghiệp
  • Cơ sở vật chất học tập đạt chuẩn trong ngành
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu với hơn 200.000 thành viên
  • Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 16:1