8 khóa học Khoa học đại cương tại Ball State University

usa

510

10

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Pre-Medicine Major

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (574,538,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts or Bachelor of Science in Sport Administration

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (574,538,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Dietetics

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (574,538,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Legal Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (574,538,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Women's and Gender Studies

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (574,538,965 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts or Master of Science

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 - 33 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (477,585,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts or Master of Science in Actuarial Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 - 33 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (477,585,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Master of Arts or Master of Science in Mathematics

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 - 31 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một, Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (477,585,225 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường được Princeton Review công nhận là một trong những cơ sở đào tạo tốt nhất vùng Trung Tây 15 năm liên tục.

  • 250 chương trình học bậc đại học, cao học và chuyên nghiệp
  • Cơ sở vật chất học tập đạt chuẩn trong ngành
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu với hơn 200.000 thành viên
  • Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 16:1