11 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Ball State University

null

797

18

Khóa học tiếng Anh

Bachelor of Architecture

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (576,844,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Science - Environmental Design Major

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (576,844,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Architecture

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (576,844,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Construction Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 126 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (576,844,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Residential Property Management

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (576,844,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Bachelor of Urban Planning and Development (BUPD)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$24,794.00 (576,844,807 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Architecture

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS OR 3 YEARS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (479,501,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Science in Historic Preservation

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 30 CREDIT HOURS OR 36 CREDIT HOURS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (479,501,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Master of Urban Design (MUD)

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 32 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (479,501,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Graduate Certificate in Real Estate Development

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Trực tuyến/Từ xa - 16 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (479,501,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Master of Urban and Regional Planning

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 YEARS, 48-CREDITS

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

US$20,610.00 (479,501,955 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Trường được Princeton Review công nhận là một trong những cơ sở đào tạo tốt nhất vùng Trung Tây 15 năm liên tục.

  • 250 chương trình học bậc đại học, cao học và chuyên nghiệp
  • Cơ sở vật chất học tập đạt chuẩn trong ngành
  • Mạng lưới cựu sinh viên toàn cầu với hơn 200.000 thành viên
  • Tỷ lệ sinh viên/giảng viên 16:1