3 khóa học Quản lý chất lượng tại Arizona State University

usa

1378

5

XẾP HẠNG THE TIMES 155

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Mỹ!

Bạn muốn du học Mỹ? Tải bản ebook hướng dẫn du học Mỹ toàn diện ngay hôm nay!

Bachelor of Science in Health Care Compliance and Regulations

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 120 giờ

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tám 2020

US$31,200.00 (723,060,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Lean Six Sigma Black Belt

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tám 2020

US$25,200.00 (584,010,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Graduate Certificate in Patient Safety and Health Care Quality

Bằng hoặc chứng chỉ sau đại học

Toàn thời gian - 15 giờ tín chỉ

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Tám 2020

US$25,200.00 (584,010,000 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH