19 khóa học tại Derby College

null

6

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Animal Management BA/BSc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Animal Management Foundation Degree

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Building Services Engineering HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Business and Management Foundation Degree

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business HNC

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Business HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computer Games Design HNC

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Computing Foundation Degree

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Construction and the Built Environment HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Creative Practice BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Creative Practice Foundation Degree

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Criminal Justice (Security and Offender Management) FdSc

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 13 Tháng Chín 2021

£12,000.00 (360,373,900 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH