3 khóa học Kỹ Thuật Nghệ Thuật / Nghệ Thuật Thực Hành tại University of Bedfordshire

uk

629

2

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Contemporary Arts Practice (with Professional Practice Year) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,650.00 (363,876,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Contemporary Arts Practice BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,650.00 (363,876,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Creative Arts Practice (with Foundation Year) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,650.00 (363,876,127 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH