4 khóa học Dinh dưỡng và Sức khỏe tại University College Birmingham

uk

517

4

Food and Nutrition BSc

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (330,917,293 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Food and Nutrition FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (330,917,293 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Strength, Conditioning and Sports Nutrition BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (330,917,293 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Strength, Conditioning and Sports Nutrition FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (330,917,293 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Phần lớn các chương trình tại UCB là hướng nghiệp và được University of Birmingham danh tiếng chứng nhận.

  • Tọa lạc tại trung tâm thành phố Birmingham
  • Các chương trình bậc đại học và sau đại học
  • Đạt chuẩn đại học toàn diện từ năm 2002
  • Chứng nhận bởi University of Birmingham