12 khóa học Y tế và sức khỏe tại University College Birmingham

uk

526

4

Food and Nutrition BSc

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Food and Nutrition FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health and Social Care BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health and Social Care FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Health and Social Care Level 3

4 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Nursing (Adult) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Physiotherapy BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Sports Massage and Remedial Therapy FdA

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Sports Therapy BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Sports Therapy FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Strength, Conditioning and Sports Nutrition BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Strength, Conditioning and Sports Nutrition FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021

£11,500.00 (345,358,320 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

UCB là một trường ĐH độc đáo với các chương trình đào tạo nghề chất lượng ở bậc cử nhân và cao học, nhiều trong số đó được ĐH Birmingham chứng nhận.

  • Tọa lạc tại trung tâm thành phố Birmingham
  • Cơ sở vật chất từng chiến thắng nhiều giải thưởng
  • Chứng nhận bởi Đại học Birmingham
  • Nhỏ hơn một trường đại học cỡ trung với cộng đồng thân thiện