1 khóa học Quản Lý Tài Chính Học nghề tại University College Birmingham

uk

532

5

Business and Finance Level 3 National Foundation/National Extended Diploma

9 LƯỢT XEM

Chứng chỉ & Chứng nhận

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Phần lớn các chương trình tại UCB là hướng nghiệp và được University of Birmingham danh tiếng chứng nhận.

  • Tọa lạc tại trung tâm thành phố Birmingham
  • Các chương trình bậc đại học và sau đại học
  • Đạt chuẩn đại học toàn diện từ năm 2002
  • Chứng nhận bởi University of Birmingham