COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

77 khóa học tại University College Birmingham

uk

470

6

Aesthetic Practitioner BA (Hons)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2022

£11,500.00 (383,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aesthetic Practitioner FdA

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,500.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aviation and Airport Management BA (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

£11,500.00 (383,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aviation and Airport Management FdA

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

£11,500.00 (383,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Aviation Management MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1.5 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

£13,500.00 (450,000,000 đ)một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Aviation Management PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 27 Tháng Chín 2021, 14 Tháng Hai 2022

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Bakery and Patisserie Technology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,500.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bakery and Patisserie Technology FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,500.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Enterprise BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

£11,500.00 (383,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Enterprise FdA

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Ba 2022

£11,500.00 (383,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,500.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Business Management FdA

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,500.00 (416,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường University College Birmingham

UCB là một trường ĐH độc đáo với các chương trình đào tạo nghề chất lượng ở bậc cử nhân và cao học, nhiều trong số đó được ĐH Birmingham chứng nhận.

  • Tọa lạc tại trung tâm thành phố Birmingham
  • Cơ sở vật chất từng chiến thắng nhiều giải thưởng
  • Chứng nhận bởi Đại học Birmingham
  • Nhỏ hơn một trường đại học cỡ trung với cộng đồng thân thiện