COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

21 khóa học Y tại Ulster University

uk

696

12

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

Advanced Clinical and Diagnostic Oral Sciences MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,000.00 (535,026,578 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Applied Biomedical Science (Pathology) with placement year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,060.00 (417,915,205 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Art Therapy MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£14,480.00 (430,399,159 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Cataract and Refractive Surgery (Theory) PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£7,240.00 (215,199,579 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Clinical and Diagnostic Oral Sciences MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£18,000.00 (535,026,578 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Clinical Oral Surgery MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£10,000.00 (297,236,988 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Diagnostic Radiography and Imaging BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,060.00 (417,915,205 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Medicine (Graduate Entry) MB BS

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Chín 2021

£37,000.00 (1,099,776,856 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc in Clinical Oral Surgery Part Time

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£10,000.00 (297,236,988 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Occupational Therapy BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

£14,060.00 (417,915,205 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Oral Surgery MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£30,000.00 (891,710,964 đ) một năm

Khởi đầu trực tuyến
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Học tại trường - khởi đầu trực tuyến

Personalised Medicine MSc

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Ulster nổi tiếng toàn cầu về chất lượng, mang lại cho sinh viên một môi trường sinh sống và học tập vừa thân thiện vừa nồng hậu.

  • 2.000 bảng Anh học bổng hỗ trợ cho sinh viên quốc tế
  • Bảo đảm có chỗ ở tại trường cho tất cả sinh viên quốc tế
  • Top 150 trường đại học tốt nhất có tuổi đời dưới 50 năm (THE)
  • Có Trung tâm Phát triển Nghề nghiệp (CDC) chất lượng cao