18 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại Queen's University Belfast

uk

1003

30

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Applied Cyber Security with Professional Internship MSc

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£20,200.00 (612,499,396 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Autism Spectrum Disorders MSc

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Caring for Children and Young People with Complex Health Needs MSc

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Construction and Project Management with Industrial Internship MSc

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,300.00 (494,244,562 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education: Postgraduate Certificate in (English) PGCE

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education: Postgraduate Certificate in (Mathematics) PGCE

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education: Postgraduate Certificate in (Modern Languages) PGCE

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education: Postgraduate Certificate in (Religious Education) PGCE

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education: Postgraduate Certificate in (Science) PGCE

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education: Postgraduate Certificate in (Social Science) PGCE

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Educational Leadership MSc

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,400.00 (497,276,738 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Vốn là một trong những đại học lâu đời nhất ở Anh, Queen’s Belfast là ngôi trường liên tục đạt thành tích ấn tượng.

  • Thành viên của Nhóm Russell danh giá
  • Được xếp trong số 180 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là một trong số các trường đại học đẹp nhất Vương quốc Anh
  • Tiện ích đẳng cấp & tọa lạc trong lòng Belfast sôi động