10 khóa học Tâm lý học tại Queen's University Belfast

uk

1006

34

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Applied Behaviour Analysis MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,900.00 (480,320,989 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cognition and Culture MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,950.00 (481,742,057 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Cognition and Culture PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,950.00 (481,742,057 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Chương trình liên kết

MSc Animal Behaviour and Welfare

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£20,800.00 (591,164,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Applied Developmental Psychology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£20,800.00 (591,164,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Clinical Health Psychology

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£20,800.00 (591,164,294 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Psychological Science

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,400.00 (608,217,110 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Psychology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,400.00 (466,110,309 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Psychology MPhil

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,300.00 (605,374,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Psychology PhD

1 LƯỢT XEM

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£21,300.00 (605,374,974 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Vốn là một trong những đại học lâu đời nhất ở Anh, Queen’s Belfast là ngôi trường liên tục đạt thành tích ấn tượng.

  • Thành viên của Nhóm Russell danh giá
  • Được xếp trong số 180 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là một trong số các trường đại học đẹp nhất Vương quốc Anh
  • Tiện ích đẳng cấp & tọa lạc trong lòng Belfast sôi động