87 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Queen's University Belfast

null

972

28

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Anthropology and English BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,400.00 (494,172,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Anthropology and French BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,400.00 (494,172,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Anthropology and History BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,400.00 (494,172,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Anthropology and Irish BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,400.00 (494,172,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Anthropology and Spanish BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,400.00 (494,172,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Anthropology BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,400.00 (494,172,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Anthropology MA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,400.00 (494,172,460 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Social Studies (Mental Health) PgDip

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£10,933.00 (329,438,263 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology & Palaeoecology and Geography BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£20,100.00 (605,662,589 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology & Palaeoecology BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£20,100.00 (605,662,589 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology and Palaeoecology MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£20,300.00 (611,689,082 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Archaeology and Palaeoecology PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,300.00 (611,689,082 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Vốn là một trong những đại học lâu đời nhất ở Anh, Queen’s Belfast là ngôi trường liên tục đạt thành tích ấn tượng.

  • Thành viên của Nhóm Russell danh giá
  • Được xếp trong số 180 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là một trong số các trường đại học đẹp nhất Vương quốc Anh
  • Tiện ích đẳng cấp & tọa lạc trong lòng Belfast sôi động