13 khóa học Kiến trúc và Xây dựng tại Queen's University Belfast

null

968

28

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Architecture BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£20,100.00 (608,350,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architecture MArch

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£20,200.00 (611,377,270 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architecture MPhil

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,300.00 (614,403,890 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Architecture PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2020

£20,300.00 (614,403,890 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Du học

Building Information Modelling Project Management MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,400.00 (496,365,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

City Planning And Design MSc

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,400.00 (496,365,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Construction and Project Management MSc

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,400.00 (496,365,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Construction and Project Management with Industrial Internship MSc

20 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,400.00 (496,365,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

European Planning MPlan

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£19,500.00 (590,190,929 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Planning and Development MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,400.00 (496,365,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Planning, Environment and Development BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,400.00 (496,365,705 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Structural Engineering with Architecture (with a Year in Industry) MEng (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£20,100.00 (608,350,650 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Vốn là một trong những đại học lâu đời nhất ở Anh, Queen’s Belfast là ngôi trường liên tục đạt thành tích ấn tượng.

  • Thành viên của Nhóm Russell danh giá
  • Được xếp trong số 180 trường đại học hàng đầu thế giới
  • Là một trong số các trường đại học đẹp nhất Vương quốc Anh
  • Tiện ích đẳng cấp & tọa lạc trong lòng Belfast sôi động