COVID-19: Trường Đại học này cung cấp các chương trình học trực tuyến và sẽ chuyển sang học tại khuôn viên của trường sau khi tình hình đã ổn định. Khám phá các trường được gắn thẻ "Khởi đầu trực tuyến"

38 khóa học tại Istituto Marangoni London

uk

74

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Design for Products (Sandwich) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Design for Products BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Business (Sandwich) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£22,100.00 (736,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Business and Buying (Sandwich) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£22,100.00 (736,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Business and Buying BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£22,100.00 (736,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Business BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£22,100.00 (736,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Business, Digital Communication and Media (Sandwich) BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£22,100.00 (736,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Business, Digital Communication and Media BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£22,100.00 (736,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Design (Sandwich) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,100.00 (770,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Design and Accessories (Sandwich) BA (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,100.00 (770,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Design and Accessories BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,100.00 (770,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Fashion Design and Marketing (Sandwich) BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2022

£23,100.00 (770,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH