528 khóa học tại Birmingham City University

uk

2436

64

XẾP HẠNG THE TIMES 501

Khóa học tiếng Anh

ACCA Course - ACCA

22 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy BSc (Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,200.00 (440,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy with Professional Placement Year BSc (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,200.00 (440,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (Masters Stage) - UK Campus - MSc

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

£4,400.00 (146,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance - MSc

18 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2022

£13,200.00 (440,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,200.00 (440,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,200.00 (440,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with Professional Placement Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£13,200.00 (440,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Islamic Finance BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Islamic Finance with Professional Placement BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Business BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Business with Professional Placement Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2022

£13,200.00 (440,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Birmingham City University

Birmingham City University chú trọng vào sinh viên, môi trường học tập năng động, cung cấp khóa học được cơ quan chuyên môn chứng nhận.

  • Sinh viên có cơ hội học tập thực tế và phát triển kĩ năng
  • Trau dồi kỹ năng viết học thuật nhờ hội thảo và hướng dẫn
  • 340 GBP đầu tư phát triển cơ sở vật chất
  • Chương trình làm thêm cho sinh viên do trường tổ chức

Tư vấn du học