470 khóa học tại Birmingham City University

uk

2335

62

XẾP HẠNG THE TIMES 601

Khóa học tiếng Anh

ACCA Course - ACCA

38 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Tám 2021, Tháng Một 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accountancy BSc (Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance (Masters Stage) - UK Campus - MSc

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Năm 2022

£4,400.00 (139,744,897 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance - MSc

19 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£13,200.00 (419,234,691 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

7 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Islamic Finance BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3.5 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (381,122,447 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Islamic Finance with Professional Placement BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (381,122,447 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with Business BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (381,122,447 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting MA / PGDip

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021

£17,100.00 (543,099,487 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Acting MFA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 20 Tháng Chín 2021, 24 Tháng Một 2022

£17,100.00 (543,099,487 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Adult Nursing (September) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 19 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (381,122,447 đ) một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Birmingham City University

Birmingham City University là môi trường học tập năng động, lấy sinh viên làm trọng tâm với nhiều khóa học được kiểm định bởi các tổ chức chuyên môn.

  • Trau dồi kiến thức gắn liền thực hành và phát triển kỹ năng
  • Phát triển kỹ năng viết qua các buổi hội thảo và hướng dẫn
  • 97,4% sinh viên có việc hay học tiếp 6 tháng sau tốt nghiệp
  • Đầu tư 340 triệu bảng Anh vào tiện ích giảng dạy