392 khóa học tại Birmingham City University

null

2288

64

XẾP HẠNG THE TIMES 801

Khóa học tiếng Anh

ACCA Course - ACCA

41 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Tám 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accountancy BSc (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,800.00 (383,602,177 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance (Masters Stage) MSc

15 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 6 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Năm 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance BSc (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,800.00 (383,602,177 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance MAcc

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,800.00 (383,602,177 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance MSc

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£12,300.00 (368,617,717 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,800.00 (383,602,177 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Acting MA / PGDip

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,900.00 (476,505,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Acting MFA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,900.00 (476,505,830 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adult Nursing (January) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£12,000.00 (359,627,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adult Nursing (January) with Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Một 2021

£12,000.00 (359,627,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Adult Nursing (September) BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£12,000.00 (359,627,041 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Birmingham City University là môi trường học tập năng động, lấy sinh viên làm trọng tâm với nhiều khóa học được kiểm định bởi các tổ chức chuyên môn.

  • Trau dồi kiến thức gắn liền thực hành và phát triển kỹ năng
  • Phát triển kỹ năng viết qua các buổi hội thảo và hướng dẫn
  • 97,4% sinh viên có việc hay học tiếp 6 tháng sau tốt nghiệp
  • Đầu tư 260 triệu bảng Anh vào tiện ích giảng dạy