25 khóa học tại University Centre Reaseheath

uk

1

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Adventure Sports and Coaching FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agricultural Business Management (Top-up) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Agriculture with Dairy Herd Management FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Management (Behaviour & Welfare) FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£11,800.00 (393,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Management (Behaviour and Welfare) (Top-Up) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Animal Management (Equine Management) HND

Chứng chỉ & Chứng nhận đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Bakery & Patisserie Technology FdSc

1 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£11,800.00 (393,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Canine Behaviour and Training FdSc

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Canine Clinical Behaviour (Top-Up) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£11,800.00 (393,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Equine Behaviour and Welfare (Top-Up) BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£11,800.00 (393,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Equine Bioveterinary Science BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 12 Tháng Chín 2022

£12,000.00 (400,000,000 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH