169 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Swansea University

uk

1271

28

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

American Studies and Politics BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

American Studies and Politics with a Year Abroad BA (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

American Studies BA (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Ancient History and Politics BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Analytical Science (LCMS), MRes

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£19,650.00 (595,822,433 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Criminal Justice and Criminology, MA

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£15,000.00 (454,826,285 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Linguistics and English Language BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Linguistics, MA by Research

14 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,800.00 (448,761,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Linguistics, MPhil

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,800.00 (448,761,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Applied Linguistics, PhD

Bằng tiến sĩ

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£14,800.00 (448,761,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

Approved Mental Health Professional, PGCert

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Childhood Studies, MA

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£15,200.00 (460,890,635 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc ngay trên khu học xá, Đại học Swansea là ngôi trường có chất lượng nghiên cứu, giảng dạy xuất sắc, với dịch vụ hỗ trợ sinh viên vượt bậc.

  • Trong top 30 đại học nghiên cứu hàng đầu VQ Anh (REF 2014-21)
  • Nhóm 10 trường đại học UK về triển vọng tốt nghiệp (2018)
  • Xếp trong nhóm 10 nơi an toàn nhất UK để theo học
  • Quan hệ đối tác với các tổ chức trên toàn thế giới