23 khóa học Luật tại Swansea University

uk

1298

29

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Applied Criminal Justice and Criminology, MA

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£15,000.00 (448,856,132 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business Law LLB (Hons)

6 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Criminology and Criminal Justice BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Cyber Crime and Terrorism, MA

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£15,400.00 (460,825,628 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Development and Human Rights, MA

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£16,500.00 (493,741,745 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Graduate Diploma in Law

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2020

£11,700.00 (350,107,783 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Human Rights, LLM

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£15,400.00 (460,825,628 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Intellectual Property and Commercial Practice, LLM

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£15,450.00 (462,321,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Commercial and Maritime Law, LLM

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£15,450.00 (462,321,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Commercial Law, LLM

16 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£15,450.00 (462,321,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Maritime Law, LLM

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£15,450.00 (462,321,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Trade Law, LLM

10 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2020

£15,450.00 (462,321,815 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc ngay trên khu học xá, Đại học Swansea là ngôi trường có chất lượng nghiên cứu, giảng dạy xuất sắc, với dịch vụ hỗ trợ sinh viên vượt bậc.

  • Trong top 30 đại học nghiên cứu hàng đầu VQ Anh (REF 2014-21)
  • Nhóm 10 trường đại học UK về triển vọng tốt nghiệp (2018)
  • Xếp trong nhóm 10 nơi an toàn nhất UK để theo học
  • Quan hệ đối tác với các tổ chức trên toàn thế giới