42 khóa học Y tại Swansea University

uk

1105

24

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Applied Analytical Science (LCMS), MRes

12 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2020

£20,650.00 (605,769,571 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Medical Sciences BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Applied Medical Sciences with a Foundation Year BSc (Hons)

2 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2021

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Approved Mental Health Professional, PGCert

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Blood Component Transfusion, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Developmental and Therapeutic Play, MA

2 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£15,650.00 (459,094,130 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Developmental and Therapeutic Play, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£5,250.00 (154,009,213 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Developmental and Therapeutic Play, PGDip

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£10,400.00 (305,084,917 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Genomic Medicine, MSc

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£20,000.00 (586,701,764 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Gerontology and Ageing Studies, MPhil

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - 1 Tháng Mười 2020, 1 Tháng Một 2021, 1 Tháng Tư 2021

£17,200.00 (504,563,517 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Gerontology and Ageing Studies, PGCert

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£5,500.00 (161,342,985 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Gerontology and Ageing Studies, PGDip

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 28 Tháng Chín 2020

£10,900.00 (319,752,461 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Tọa lạc ngay trên khu học xá, Đại học Swansea tự hào có chất lượng giảng dạy, nghiên cứu xuất sắc, với dịch vụ hỗ trợ vượt trội dành cho sinh viên.

  • Có mặt trong 30 đại học nghiên cứu hàng đầu UK (2014-21)
  • Đạt giải Vàng theo Khung Giảng dạy xuất sắc (TEF)
  • Top 5 Vương quốc Anh về triển vọng nghề nghiệp (2020)
  • Xếp trong nhóm 10 nơi an toàn nhất UK để theo học