776 khóa học tại Swansea University

uk

595

6

XẾP HẠNG THE TIMES 251

Khóa học tiếng Anh

Accounting & Finance with a Foundation Year BSc (Hons)

11 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,900.00 (563,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting & Finance with a Year in Industry BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,900.00 (563,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,900.00 (563,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting and Finance with a Year Abroad BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,900.00 (563,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,900.00 (563,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with a Foundation Year BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,900.00 (563,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with a Year Abroad BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,900.00 (563,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Accounting with a Year in Industry BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£16,900.00 (563,333,333 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science with a Foundation Year BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science with a Year Abroad BSc

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

£17,900.00 (596,666,667 đ)một năm

Xem chi tiết

Học tại trường

Actuarial Science with a Year in Industry BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 26 Tháng Chín 2022

Xem chi tiết

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Giới thiệu trường Swansea University

Swansea University là trường đại có hai cơ sở, tự hào với chất lượng đào tạo, nghiên cứu xuất sắc cũng như dịch vụ hỗ trợ sinh viên vượt trội.

  • Có mặt trong 30 đại học nghiên cứu hàng đầu UK (2014-21)
  • Đạt giải Vàng theo Khung Giảng dạy xuất sắc (TEF)
  • Top 15 job tiềm năng ở Anh (Complete University Guide 2021)
  • Xếp trong nhóm 10 nơi an toàn nhất UK để theo học

Tư vấn du học