14 khóa học Khoa học Xã hội và Truyền thông tại Bishop Grosseteste University

2428

6

Doctor of Philosophy (PhD)

8 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Chín 2019

£13,105.00 (392,702,373 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education Studies and Sociology BA (Hons)

15 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£11,500.00 (344,607,195 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health & Social Care BA (Hons)

8 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£11,500.00 (344,607,195 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health and Social Care Leadership MA

15 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Dự kiến Tháng Mười 2019

£12,500.00 (374,573,038 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Studies (Childhood & Youth - Youth Work Pathway) BA (Hons)

4 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£12,500.00 (374,573,038 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Studies (Childhood and Youth) BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£11,500.00 (344,607,195 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Studies (Childhood and Youth) FdA

6 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Studies (Early Childhood) BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£11,500.00 (344,607,195 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Professional Studies (Early Childhood) FdA

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£10,000.00 (299,658,430 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Psychology and Early Childhood Studies BA (Hons)

7 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£11,500.00 (344,607,195 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Psychology and Sociology BA (Hons)

9 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£11,500.00 (344,607,195 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Sociology and Drama BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Bishop Grosseteste (BGU) đứng trong tốp đầu bảng xếp hạng quốc gia VQ Anh về khả năng tuyển dụng.

  • Tọa lạc trong thành phố Lincoln đa văn hóa độc đáo
  • 150 năm kinh nghiệm đào tạo đại học ở VQ Anh
  • Hơn 200 lựa chọn chỗ ở nội trú ngay trong trường
  • Đứng thứ nhì nước Anh về tỉ lệ sinh viên có việc làm