3 khóa học Kinh doanh & Quản lý tại Bishop Grosseteste University

2814

6

Miễn phí

Ebook Hướng dẫn du học Anh!

Bạn muốn du học Anh? Tải bản ebook hướng dẫn du học Anh toàn diện ngay hôm nay!

Business (Team Entrepreneurship) BA (Hons)

29 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Business BA (Hons)

17 LƯỢT XEM

Đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - 23 Tháng Chín 2019

£11,820.00 (359,439,638 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Health and Social Care Leadership MA

20 LƯỢT XEM

Cao học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2019

£12,850.00 (390,761,366 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH