3 khóa học bậc đại học tại University of Reading

null

13412

138

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

International Foundation and Language Programme (September entry) Foundation Certificate

23 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (501,489,231 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundation Programme (January entry) Foundation Certificate

7 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Một 2021

£16,890.00 (501,489,231 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

International Foundation Programme (September Entry) Foundation Certificate

14 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (501,489,231 đ) một năm

Khóa dự bị
Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước