13 khóa học Học sư phạm tại University of Reading

uk

10661

110

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Education (English Language Teaching) MA

23 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£15,650.00 (453,160,940 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education (Inclusive Education) MA

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£16,045.00 (464,598,548 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education (Leadership and Management) MA

26 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£16,045.00 (464,598,548 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education (Music Education) MA

4 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£16,045.00 (464,598,548 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education MA

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019, Tháng Một 2020

£16,045.00 (464,598,548 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Education Studies BA (Hons)

3 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (489,066,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Primary Education BA

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (489,066,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Primary Education PGCE

11 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Primary Education with English BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (489,066,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Primary Education with Mathematics BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (489,066,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Primary Education with Music BA (Hons)

14 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (489,066,343 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Reflective Practice PgCert

3 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Trực tuyến/Từ xa - 10 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

Xem chi tiết các khóa học

Trực tuyến

  • 1
  • 2
THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước