46 khóa học Giáo dục và Đào tạo tại University of Reading

uk

12464

138

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Children's Development and Learning BA (Hons)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Children's Development and Learning FdEd

8 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Children's Development and Learning FdEd

3 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Children's Development and Learning FdEd

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Children's Development and Learning FdEd

2 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 2 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Education Studies BA (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (487,218,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation and Language Programme (July entry) Foundation Certificate

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Bảy 2020

£19,275.00 (556,017,193 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation and Language Programme (September entry) Foundation Certificate

26 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (487,218,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

International Foundation Programme (September Entry) Foundation Certificate

15 LƯỢT XEM

Chuyển tiếp lên Đại học

Toàn thời gian - 1 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (487,218,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Law with International Foundation Year LLB (Hons)

5 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£16,890.00 (487,218,179 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Education

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,450.00 (474,525,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Education (Early Years)

13 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,450.00 (474,525,698 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước