9 khóa học Dược tại University of Reading

uk

12785

139

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

MSc by Research Pharmacy Practice

221 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£22,210.00 (631,238,412 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Clinical Pharmacy Practice

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 18 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£51,000.00 (1,449,489,375 đ) một năm

Học bổng
Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmaceutical Chemistry BSc (Hons)

56 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmaceutical Chemistry with a Year in Industry/Research BSc (Hons)

21 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmaceutical Chemistry with Foundation BSc (Hons)

9 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacology BSc (Hons)

1 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 3 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacology with a Year in Industry BSc (Hons)

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacy MPharm (Hons)

10 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Pharmacy with Foundation MPharm (Hons)

13 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 5 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£20,315.00 (577,379,934 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước