4 khóa học Y tại University of Reading

uk

9435

97

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

Molecular Medicine MSc

34 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£20,730.00 (590,662,351 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Physician Associate MSc/PGDip

8 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£19,760.00 (563,024,026 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Speech and Language Therapy MSc

5 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 24 tháng

Ngày bắt đầu - Tháng Chín 2019

£19,815.00 (564,591,147 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

Speech and Language Therapy MSci

26 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£19,815.00 (564,591,147 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Du học

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước