4 khóa học Công nghệ Thông tin CNTT tại University of Reading

uk

13030

140

XẾP HẠNG THE TIMES 201

Khóa học tiếng Anh

LLM International Commercial Law with Information Technology Law and Commerce

6 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,450.00 (467,531,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

Management with Information Technology BSc (Hons)

25 LƯỢT XEM

Bằng đại học

Toàn thời gian - 4 năm

Ngày bắt đầu - Tháng Mười 2020

£18,300.00 (520,110,893 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MSc Business Technology Consulting

1 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£20,000.00 (568,427,206 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

MA Communication Design: Information Design Pathway

96 LƯỢT XEM

Bằng thạc sĩ

Toàn thời gian - 12 tháng

Ngày bắt đầu - 21 Tháng Chín 2020

£16,450.00 (467,531,377 đ) một năm

Xem chi tiết các khóa học

Học tại trường

THÊM VÀO DANH SÁCH YÊU THÍCH

Thông tin về trường đại học này

Đại học Reading đã tạo lập được quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và uy tín cao trong nghiên cứu cũng như chất lượng giảng dạy.

  • Được xếp trong Top 200 đại học toàn thế giới
  • Trên 350 khóa đào tạo đại học và sau đại học
  • 98% đề tài đã nghiên cứu được quốc tế công nhận
  • Gần 17.000 sinh viên thuộc hơn 150 nước